Typ Název Stáhnout
Žádost o převedení předmětu
Žádost o uznání předmětu
Žádost o opakování ročníku
Žádost o změnu formy studia
Žádost o individuální studijní plán
Žádost o zanechání studia
Žádost o rozložení školného do splátek
Žádost o poskytnutí ubytovacího stipendia
Žádost obecná
Typ Název Stáhnout
Žiadosť o prenos predmetov
Žiadosť o uznanie predmetov
Žiadosť o opakovanie ročníka
Žiadosť o individuálny študijný plán
Žiadosť všeobecná
Typ Název Stáhnout
Statut
Studijní řád a zkušební řád
Disciplinární řád
Stipendijní řád
Řád celoživotního vzdělávání
Pravidla kvality
Pravidla vzniku, schvalování a změn návrhů studijních programů
Jednací řád akademické rady
Knihovní řád
Typ Název Stáhnout
Strategický záměr a strategie internacionalizace 2021-2030
Typ Název Stáhnout
Plán realizace strategického záměru pro rok 2022
Typ Název Stáhnout
Plán realizace strategického záměru VŠH pro rok 2021
Typ Název Stáhnout
Plán realizace dlouhodobého záměru pro rok 2020
Typ Název Stáhnout
Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2021 - SVŠE
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Typ Název Stáhnout
Základní informace
Správní rada
Akademická rada
Typ Název Stáhnout
Informace o provozu monitorovacího kamerového systému
Typ Název Stáhnout
Informace týkající se uplatnění práv subjektů osobních údajů podle GDPR