Typ Název Stáhnout
Statut
Studijní řád a zkušební řád
Disciplinární řád
Stipendijní řád
Řád celoživotního vzdělávání
Pravidla kvality
Pravidla vzniku, schvalování a změn návrhů studijních programů
Jednací řád akademické rady
Knihovní řád
Typ Název Stáhnout
Strategický záměr a strategie internacionalizace 2021-2030
Typ Název Stáhnout
Plán realizace strategického záměru pro rok 2023
Typ Název Stáhnout
Plán realizace strategického záměru pro rok 2022
Typ Název Stáhnout
Plán realizace strategického záměru VŠH pro rok 2021
Typ Název Stáhnout
Plán realizace dlouhodobého záměru pro rok 2020
Typ Název Stáhnout
Výroční zpráva za rok 2022 - UCP
Výroční zpráva za rok 2021 - VŠHE
Výroční zpráva za rok 2021 - VŠMVV
Výroční zpráva za rok 2021 - SVŠE
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Typ Název Stáhnout
Základní informace
Správní rada
Akademická rada
Typ Název Stáhnout
Informace týkající se uplatnění práv subjektů osobních údajů podle GDPR