Partneři UCP

UCP dlouhodobě spolupracuje s velkým množstvím soukromých firem a institucemi z veřejného sektoru. Kromě spolupráce na společných projektech, přináší tato partnerství velké množství příležitostí v rámci stáží a praxí pro naše studenty, kde si mohou vyzkoušet aplikovat teorii v reálném světě. Mezi naše partnery patří například CzechTourism, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Asociace hotelů a restaurací, Asociace komunikačních agentur nebo CPI Hotels.

Generální partneři

Partneři

Ze života UCP