Dávid Melas, MPhil.

Generální ředitel

doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Prorektor pro výzkum

doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Prorektor pro kvalitu a rozvoj

PhDr. Jan Máče, Ph.D.

Prorektor pro studium

Ing. Štěpán Chalupa, Ph.D.

Prorektor pro spolupráci s praxí , Vedoucí katedry managementu, Vedoucí katedry marketingu

JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD

Prorektorka pro rozvoj mezinárodních studií