doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Prorektor pro výzkum

doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Od října 2022 pracoval jako prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí na University College Prague. Aktuálně se podílí na řešení několika národních výzkumných projektů týkajících se hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu zaměřených například na aplikace procesního řízení do systémů řízení hotelů a organizací cestovního ruchu, vývoj počítačového simulátoru hotelu nebo na kulinární dědictví českých zemí. Je autorem desítek odborných publikací včetně několika odborných knih.