Knižnica spravuje knižničné fondy v papierovej aj elektronickej podobe a buduje ich podľa potrieb vzdelávacieho programu, tj akreditovaných študijných odborov UCP. Knižnica slúži primárne študentom UCP.

V katalógu si je možné vyhľadávaním podľa autora či názvu publikácie (resp. témy) overiť, či sa požadovaný titul nachádza v knižničnom fonde UCP. Súčasťou Katalógu je aj čitateľské konto.

Z technických dôvodov bude knižnica otvorená od 16. 10. 2023.

Otváracia doba knižnice (od 16. 10. 2023):

Pondelok
Utorok9:30 – 11:30 | 14:00 – 15:00
Streda9:30 – 11:30
Štvrtok9:30 – 11:30
(okrem 19.10., 2.11, 23.11., 30.11., 14.12.2023; 4.1.2024)
Piatok15:00 – 17:00
(len 20.10., 3.11., 24.11., 1.12., 15.12.2023; 5. 1. 2024)
Sobota

Práva a povinnosti užívateľov pri využívaní služieb a knižničného fondu Knižnice UCP upravuje Knižničný poriadok.

Kontakt:

E-mail: knihovna.smichov@ucp.cz / Tel.: 251 171 939