Knižnica spravuje knižničné fondy v papierovej aj elektronickej podobe a buduje ich podľa potrieb vzdelávacieho programu, tj akreditovaných študijných odborov UCP. Knižnica slúži primárne študentom UCP.

V katalógu si je možné vyhľadávaním podľa autora či názvu publikácie (resp. témy) overiť, či sa požadovaný titul nachádza v knižničnom fonde UCP. Súčasťou Katalógu je aj čitateľské konto.

Knižnica bude zatvorená od 1. 7. 2024 do 1. 9. 2024.

Pondelok
Utorok9:00 – 11:30 | 14:00 – 15:00
Streda9:30 – 11:30
Štvrtok9:30 – 11:30
(okrem 29.2., 14.3., 21.3., 4.4., 25.4., 9.5. a 23.5. 2024)
Piatok15:00 – 17:00
(len 1.3., 15.3., 22.3., 5.4., 26.4., 10.5. a 24.5. 2024)
Sobota

Práva a povinnosti užívateľov pri využívaní služieb a knižničného fondu Knižnice UCP upravuje Knižničný poriadok.

Kontakt:

E-mail: knihovna.smichov@ucp.cz / Tel.: 251 171 939