Knižnica spravuje knižničné fondy v papierovej aj elektronickej podobe a buduje ich podľa potrieb vzdelávacieho programu, tj akreditovaných študijných odborov UCP. Ide predovšetkým o profilové odbory: medzinárodné vzťahy a diplomacia, marketing a manažment, verejná správa, Public Relations, bezpečnosť a obrana, sociológia, filozofia, politológia, ekonómia a ostatné spoločenské vedy. Knižnica UCP slúži primárne študentom UCP.

V katalógu si je možné vyhľadávaním podľa autora či názvu publikácie (resp. témy) overiť, či sa požadovaný titul nachádza v knižničnom fonde UCP. Súčasťou Katalógu je aj čitateľské konto.

Otváracia doba knižnice (od 23. 01. 2021):

Pondelok
Utorok9:30 – 11:30
Streda9:30 – 11:30
Štvrtok9:30 – 11:30
(okrem 16. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5. 2023)
Piatok15:00 – 17:00
(len 17. 2., 3. 3., 17. 3., 31. 3., 14. 4., 28. 4., 12. 5. 2023)
Sobota8:00 – 12:00
(len 18. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 28. 4., 13. 5. 2023)

Práva a povinnosti užívateľov pri využívaní služieb a knižničného fondu Knižnice UCP upravuje Knižničný poriadok.

Kontakt:

E-mail: knihovna@vsmvv.cz / Tel.: 251 171 939