Knižnica spravuje knižničné fondy v papierovej aj elektronickej podobe a buduje ich podľa potrieb vzdelávacieho programu, tj akreditovaných študijných odborov VŠMVV. Ide predovšetkým o profilové odbory: medzinárodné vzťahy a diplomacia, marketing a manažment, verejná správa, Public Relations, bezpečnosť a obrana, sociológia, filozofia, politológia, ekonómia a ostatné spoločenské vedy. Knižnica VŠMVV slúži primárne študentom VŠMVV.

V katalógu si je možné vyhľadávaním podľa autora či názvu publikácie (resp. témy) overiť, či sa požadovaný titul nachádza v knižničnom fonde VŠMVV. Súčasťou Katalógu je aj čitateľské konto.

Otváracia doba knižnice (od 16. 05. 2022):

Pondelok
Utorok9:30 – 11:30
Streda9:30 – 11:30
Štvrtok9:30 – 11:30
Piatok
Sobota

Táto prevádzková doba platí do 30. 9. 2022 s tým, že od 1. 7. do 31. 8. 2022 bude knižnica VŠMVV uzavretá.

Práva a povinnosti užívateľov pri využívaní služieb a knižničného fondu Knižnice VŠMVV upravuje Knižničný poriadok.

Kontakt:

E-mail: knihovna@vsmvv.cz / Tel.: 251 171 939