Projekt AMBASÁDA

Tento dvojsemestrálny projekt vedie Mgr. Hana Zmeková, MBA, ktorá patrí k popredným protokolistom v Českej republike. V každom semestri sa projekt AMBASÁDA venuje jednej oblasti z diplomacie a medzinárodných vzťahov, ku ktorej sú pozývaní viacerí experti z praxe. Vďaka tomuto projektu sa študenti mohli stretnúť napríklad s Věrou Jeřábkovou (riaditeľka Diplomatickej akadémie MZV ČR), Milošom Vystrčilom (predseda Senátu Parlamentu ČR), Zuzanou Čaputovou (prezidentka SR), Bohuslavom Sobotkom (bývalý predseda vlády ČR) a s ďalšími významnými hosťami. Na konci tohto projektu dostanú všetci účastníci aj diplom o absolvovaní.

Projekt BEZPEČNOSŤ

Jedná sa o dvojsemestrálny projekt pod záštitou gen. Ing. Andora Šándora (v zál.) a študenti sa dozvedia mnoho užitočných informácií o súčasných konfliktoch a takisto získajú dobrý prehľad o vplyve bezpečnostnej sféry na medzinárodné dianie. Počas tohto projektu sa študenti stretnú s viacerými významnými generálmi, analytikmi či veľvyslancami.

PR v praxi

V spolupráci s Asociáciou public relations (APRA) funguje na UCP projekt PR v praxi. Počas tohto jednosemestrálneho projektu sa študenti zoznamujú s tým, ako vyzerá práca v PR agentúre a čo obnáša príprava konkrétneho projektu. Lektori z radov členských agentúr APRA vedú menšie skupiny študentov a pripravujú ich na záverečnú prácu. Vďaka tejto spolupráci môžu študenti aplikovať svoje teoretické znalosti priamo do praxe. Do tohto projektu sú zatiaľ zapojení iba študenti z pražskej pobočky UCP.