University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o.

in cooperation with Vysokou školou logistiky, o.p.s.

organize

The 15. annual international scientific conference "New Trends 2022 - New Trends 2022"

Organizer: University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. Date: November 10-11, 2022 Venue: The Grand Mark Prague, Hybernská 12, Prague 1, Czech Republic and University of International Public Relations Prague o.p.s., U Santošky 17, Prague 5, Czech Republic

Main theme of the conference: SAFETY, SUSTAINABILITY, COMMUNICATION

Focus of the conference: The conference continues to develop the tradition of annual meetings and presentations of the results of domestic and foreign experts from the fields of economics, accounting, finance, taxes; International relations, diplomacy and public relations; Management and Marketing; Hospitality, tourism, wellness; Logistics; Didactics of not only economic subjects

Progress of the conference: The conference is a two-day event, the first day is focused on the plenary session and will be a presentation of the most important academic staff and experts in the given areas and programs ending with a festive evening with a banquet. The second day is followed by meetings in sections.

Program of the conference: The program of the conference can be found here.

Outputs from the conference: Publication of selected scientific and professional articles in peer-reviewed journals JOURNAL of Diplomatic and Social Studies (VŠMVV), Czech Hospitality and Tourism Papers (VŠHE ), Acta logistica Moravica (VŠLG).

Proceedings from the conference will be submitted for placement in SCOPUS and other databases for the required review process.

Conference fee: €160 or CZK 3,800 Payment of the deposit by 30 October 2022 to the account of the Czech branch of the VŠMVV: Account number: 86-8965510257/0100. For payments from abroad: IBAN: CZ6201000000868965510257, SWIFT Code: KOMBCZPPXXX

International Scientific and Program Committee: doc. Ing. Hana Březinová, CSc., University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., rektor Vysoké školy logistiky, o.p.s., Přerov JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD., ředitelka Vzdělávacího a konzultačního Institutu Bratislava, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. prof. Ing. Eduard Gombár, CSc., University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, prorektor pre kvalitu a rozvoj, Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom, SR Ing. Libor Kavka, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum, Vysoké školy logistiky, o.p.s., Přerov doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD, EMBA, děkan Fakulty politických vied a mezinárodních vzťahov, Univerzita Mateja Bela doc. Katarína Krelová-Krpálková, Ph.D. vedoucí katedry didaktiky ekonomických předmětů, VŠE Praha prof. Ing. Peter Krištofík, PhD, děkan Ekonomické fakulty UMB, SR doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., MBA, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. Dávid Melas, MPhil., předseda správní rady United College Prague, a.s. doc. Ing. Milan Palát, Ph.D., University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. Ing. Martin Petříček, Ph.D., rektor University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví, VŠE Praha< doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc., Česká manažerská asociace/p>

Editorial Board: doc. Ing. Hana Březinová, CSc., University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD., ředitelka Institutu Bratislava, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc., University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D., vedoucí katedry politologie a společenských věd, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D., děkan Ekonomické fakulty, Univerzita Mateja Bela, SR – externí auditor doc. Ing. Milan Palát, Ph.D., University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví, VŠE Praha

Organizing Committee: PhDr. Radka Löwenhöfferová, Ph.D., MBA,University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. Denis Melas, MSc, ředitel marketingu, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. Bc. Alena Petřinová, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. Ing. Bc. Petra Nesvadbová, tajemnice rektora VŠLG Přerov Ing. Markéta Kratochvílová, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o.

 Invitation