XII. ročník mezinárodní vědecké konference Current Trends in Spas, Hospitality and Tourism, na jehož organizaci se pod letošním vedením Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici podílí opět také University College Prague, se koná ve dnech 20. a 21. června 2024 v hotelu The Grand Vígľaš nedaleko Banské Bystrice.

Konference především hledá a vytyčuje v mezinárodním prostoru nové směry a cesty týkající se cestovního ruchu a hotelnictví.

Více informací naleznete zde .

V případě zájmu se nezapomeňte registrovat k účasti, a to nejpozději do 20. února 2024.