Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia na bratislavskom pracovisku VŠMVV sa rozlúčili so štúdiom na promočnej slávnosti v Moyzesovej sieni. Promócie sa konali za účasti pani rektorky, doc. Ing. Hany Březinovej, CSc., prorektorov a profesorov VŠMVV Praha a vedenia pracoviska VKI Tower 115.

Všetkým úspešným absolventom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v pracovnej sfére alebo v ďalšom akademickom vzdelávaní!