MBA na VŠLG

Na Vysokej škole logistiky (VŠLG) môžu uchádzači získať najžiadanejšiu manažérsku kvalifikáciu MBA s unikátnym zameraním na logistiku a dopravu. Štúdium je určené pre ľudí, ktorí chcú napredovať vo svojej kariére, získať užitočné vedomosti a spoznať nových ľudí z odboru. Vysokú kvalitu MBA programu garantuje aj fakt, že VŠLG je členom Českej asociácie MBA škôl (CAMBAS), ktorá dohliada na to, aby kvalita profesijného vzdelania bola v súlade s medzinárodnými štandardmi.

VIac informácií