Univerzita tretieho veku

Ide o súbor programov celoživotného vzdelávania zameraných na vzdelávanie osôb v postproduktivním veku. Základným poslaním U3V je otvorenie univerzitných zdrojov poznatkov, vedomostí a zručností osobám v seniorskom veku. Cieľom týchto programov je teda poskytnúť seniorom možnosť, aby sa kvalifikovane a na univerzitnej úrovni mohli systematicky zoznamovať s najnovšími poznatkami v oblasti vedy, histórie, politiky, kultúry a pod. Mimo toho plní U3V tiež výraznú sociálnu funkciu a motivuje seniorov k ďalšej aktivite. Program celoživotného vzdelávania Univerzita tretieho veku je spravidla určený záujemcom, ktorí dosiahli dôchodkový vek a majú stredné odborné vzdelanie s maturitou. Absolventom programu U3V vydá Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha osvedčenie, ktorého odovzdanie prebieha v kaplnke Sacre Coeur.

Prihláška