Forma štúdia
Praha

Prečo študovať túto špecializáciu?

Táto špecializácia je určená záujemcom, ktorí chcú získať prehľad o tom, ako funguje cestovný ruch na regionálnej a medzinárodnej úrovni, ktorí sa chcú dozvedieť ako využiť nástup e-Tourismu vo svoj prospech, prípadne ako začať podnikať v danej oblasti. Predmety v rámci Cestovného ruchu prednášajú odborníci z praxe, ako napríklad Ing. Mgr. Vladana Horáková, MBA, generálna riaditeľka Aquapalace Praha. Vďaka tomu študenti získavajú od prednášajúcich okrem teoretických vedomostí aj užitočné tipy priamo z praxe. Navyše, študenti majú zaistený dostatočný počet stáží už počas štúdia, nakoľko medzi partnerov školy patria inštitúcie ako CzechTourism alebo Zväz obchodu a cestovného ruchu ČR a iné.

Profil absolventa

Kde sa uplatní absolvent špecializácie?

Profilové predmety

Management cestovného ruchuOrganizácia destinačného managementuTvorba stratégií a regionálnych plánovRegionálna geografia

Uplatnenie absolventa

Riadenie cestovných kanceláriíVlastné podnikanieKľúčové prevádzkové pozície v organizáciách destinačného managementu

Výhody štúdia na UCP

Koniec bifľovania

Viac kritického myslenia a skúsenosti z praxe.

Zaujímavé stáže

Možnosť pracovať u našich partnerov.

Výborné zázemie

UCP disponuje 2 reštauráciami a barmi.

Unikátny program

Sme jediná VŠ so zameraním na hotelierstvo a cestovný ruch.

Špičkoví odborníci

Budú Vás učiť manažéri, podnikatelia a iní odborníci z praxe.

Erasmus+

Možnosť vycestovať do desiatok krajín.

Čo Vás čaká počas štúdia?

Vypočujte si, čo o špecializácii Management destinácie cestovného ruchu hovorí Ing. Petr Studnička, PhD., vedúci katedry hoteliérstva.

Orientačný študijný plán

Semester Názov predmetu
Zimný Priestorové plánovanie
Zimný Management cestovného ruchu
Zimný Makroekonómia pre magisterské štúdium
Zimný Aplikovaná štatistika
Zimný Strategické riadenie
Zimný Anglický jazyk
Semester Názov predmetu
Letný Organizácia destinačného manažmentu
Letný Mikroekonómia pre magisterské štúdium
Letný Finančné riadenie podniku
Letný Marketingové riadenie obcí a regiónov
Letný Metódy výskumu
Letný Anglický jazyk
Semester Názov predmetu
Zimný Digitálny marketing
Zimný Manažérske účtovníctvo
Zimný Projektové riadenie
Zimný Kvantitatívne metódy v riadení
Zimný Seminár k diplomovej práci
Zimný Prax
Semester Názov predmetu
Letný Udržateľný rozvoj cestovného ruchu v regiónoch
Letný Verejné financie
Letný Predštátnicový seminár
Letný Psychológia trhu a správanie spotrebiteľa
Letný Diplomová práca
Semester Názov predmetu
Medzinárodné podnikanie v hotelierstve a gastronómii
Tvorba stratégií a regionálnych plánov
Cudzí jazyk
Systémy riadenia kvality
Manažment služieb
Aktuálne trendy v hotelierstve a kúpeľníctve
Kolaboratívna ekonomika a hotelierstvo

Záleží nám na študentoch

Našou najlepšou vizitkou sú spokojní študenti.

Jana

UCP mi poskytla široký rozhľad. Môžem sa pohybovať v oblasti hotelierstva, ale aj v gastronómii, cestovnom ruchu či marketingu. Hotelierstvo ma vždy lákalo a teraz, ako absolventka, mám veľkú šancu sa v ňom aj uplatniť. Vyučujúci sú ľudia na správnom mieste, ktorí majú bohaté skúsenosti a snažia sa študentom odovzdať čo najviac

Tereza

Aj ja som váhala s výberom bakalárskeho štúdia, ale nakoniec som sa rozhodla pre UCP, čo bola skvelá voľba. Tu vás nečaká len nekonečná teória, ale hlavne získate jedinečnú prax a kontakty, čo je pre následnú kariéru v obore veľmi prínosné a dôležité. Mňa osobne UCP podporila vo vášni pre vínne someliérstvo a marketing v oblasti gastronómie a cestovného ruchu.

David

Na UCP sa mi najviac páčilo prepojenie odbornej teórie s praxou. To, čo sme sa na hodinách naučili, sme si potom mohli vyskúšať v praxi. Je to skvelá príprava pre všetkých budúcich hoteliérov. Na štúdium budem vždy veľmi rád spomínať, bolo to dobré rozhodnutie.

Vybraní partneri školy

Nebojte sa chcieť viac,

Poďme do toho spolu.

Ak Vás naša ponuka oslovila, vyplňte nezáväznú registráciu na štúdium. Celé prijímacie konanie je bezplatné. Prípadne si otestujte svoje vedomosti v našom kvíze.

Prihláška Kvíz
University College Prague

University College Prague

Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť, ako to u nás vyzerá! V každom meste pravidelne organizujeme dni otvorených dverí. Konkrétne dni a časy nájdete tu.

15. 12. 2023Praha
14. 12. 2023Bratislava
Indiv. termínZnojmo

Nevyhovujú Vám termíny dňa otvorených dverí?

Môžete si dohodnúť individuálny termín.