S nedostatkem profesionálů se potýká celý trh práce. Zaměstnavatelé tak musí lovit talenty ještě před tím, než jim začne kariéra. S mladými lidmi spolupracují i v OREA Hotels, kde dlouhodobě navazují partnerství se středními a vysokými školami. Jak spolupráce funguje v praxi, prozradili Petra Slabá, HR ředitelka skupiny CIMEX, kam hotely spadají, a Martin Kocourek z University College Prague.

„Když přijde do školy odborník z praxe, cítíte, že se pozornost zvedá. Na přednáškách s profesionály je vyšší účast a studenti jsou po nich motivovaní.“ říká náš pedagog Martin Kocourek v podcastu o spolupráci školy s firmou.

Celý podcast si můžete poslechnout zde https://www.youtube.com/watch?v=lFPv73HEN0Q