Diplomatická akademie MZV ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a předními českými univerzitami udržuje českou síť studentů-vyslanců kariéry v EU na vybraných vysokých školách napříč Českem. Tito studenti na své vysoké škole informují o možnostech kariéry v institucích EU a také o přípravných seminářích organizovaných MZV v této oblasti. Čeští studenti-velvyslanci tvoří součást sítě více než dvou stovek mladých velvyslanců kariéry EU ze všech členských států EU. Jedná se o projekt organizovaný úřadem EPSO (European Personnel Selection Office).

Mezi studenty nechyběl ani Michael Lyer z University College Prague.