Dne 23. 1. 2024 se bude od 12:00 – 12:30 hod. konat v učebně 206 koordinační setkání k odborným praxím v letním semestru 2024.

Bližší informace obdrží studenti elektronicky po zapsání předmětu do daného semestru, případně se mohou obrátit na prorektora pro spolupráci s praxí, pana Ing. Štěpána Chalupu, Ph.D. – chalupa@ucp.cz