Naši studenti, kteří jsou účastníky projektu AMBASÁDA, navštívili 6. 3. t. r. Kancelář prezidenta republiky, kde si prohlédli komentovanou výstavu Řádu Bílého lva, a to v doprovodu významných hostů. Po odchodu z KPR si naši hosté a studenti prohlédli výstavu v Poštovním muzeu, kde jsou vystavené poštovní známky s portréty prezidentů. Na závěr se zúčastnili slavnostní výměny Hradní stráže.