KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kurzy celoživotního vzdělávání Vysoké školy hotelové v Praze jsou určeny jak profesionálům v sektorech hotelnictví, gastronomie, lázeňství a cestovního ruchu, zaměřují se však také na odbornou i laickou veřejnost a samozřejmě také na pedagogy, učitele a studenty zmíněných i příbuzných oborů.

Obsah kurzů vychází především z mnohaletých zkušeností lektorů, výsledků řešení různých inovačních a výzkumných projektů v praxi, analýz a monitoringu stavu zmíněných sektorů apod.

Vysoká škola hotelová v Praze intenzivně spolupracuje se značným množstvím významných podnikatelských subjektů v sektorech hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu, s několika oborově příbuznými profesními sdruženími, s relevantními ministerstvy a státem řízenými organizacemi, s dalšími vysokými školami a výzkumnými pracovišti v České republice i v zahraničí. Tato spolupráce se pozitivně projevuje nejen v bakalářských a magisterských programech školy, ale také v kurzech celoživotního vzdělávání, které nabízí a úspěšně realizuje.

Úspěšní absolventi programů získávají certifikát o absolvování kurzu, který je důkazem dalšího rozšíření a prohloubení jejich kvalifikace.

Vedle uvedených otevřených katalogových kurzů realizuje Vysoká škola hotelová také kurzy „šité na míru“ konkrétním uzavřeným skupinám účastníků. Před realizací těchto kurzů jsou důkladně zmapovány vzdělávací a rozvojové potřeby zákazníka a tyto transformovány do návrhu programu naplňujícího konkrétní cíle dané organizace.

Kontakt pro více informací

Jméno a příjmení Telefon E-mail
Ing. Barbora Komínková +420 283 101 136 kominkova@vsh.cz