Vysoká škola hotelová v Praze se jako výzkumná organizace zaměřuje především na: -> Řešení národních a mezinárodních projektů podporovaných vybranými programy výzkumu, vývoje a inovací. Aktuálně jsou řešeny projekty programu NAKI II Ministerstva kultury ČR a programu Éta Technologické agentury ČR. -> Řešení projektů smluvního výzkumu zadaných jednotlivými organizacemi z aplikační sféry vysoké školy. Zadavateli jsou většinou hotely, obce orgány veřejné a státní správy apod. Vedle těchto dvou typů projektů se pracovníci školy podílejí také na řešení jiných rozvojových projektů, jako např. projekty podporované programy ESF, Erasmu apod.