S radostí oznamujeme, že nedávný workshop pro učitele středních odborných škol se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch, který proběhl ve spolupráci s Akademií AHR ČR a UCP, byl velkým úspěchem. Děkujeme všem účastníkům za jejich nadšení a cennou zpětnou vazbu.

Workshop byl hodnocen průměrnou známkou 1,5, což odráží vysokou spokojenost a zájem o další podobné akce. Významné přednášky zahrnovaly témata jako Revenue Management, maturitní práce a využití virtuální reality v hotelnictví, které byly účastníky hodnoceny velmi kladně.

V reakci na zpětnou vazbu plánujeme další workshopy, které pokryjí širokou škálu témat od krizového managementu po moderní metody sběru dat. Jsme připraveni poskytnout lektory z naší vysoké školy na všechna navrhovaná témata.