S radostí Vám oznamujeme, že jsme se stali členy APRA – Asociace public relations, z.s.!
APRA je dobrovolné sdružení PR agentur a PR týmů firem a organizací působících na území České republiky. Vznikla jako odborné sdružení, jehož prvořadým posláním je prezentovat obor PR zejména odborné a klientské veřejnosti, všestranně kultivovat činnost agentur, prosazovat tzv. nejlepší praxi, vytvářet prostor k široké profesní diskuzi a budovat dobré jméno oboru.
 
Velmi nás těší i to, že naši studenti budou moci získávat při APRA stáže a praxi v oboru, který studují.