UCP pořádá nebo se účastní na pořádání mezinárodních i tuzemských konferencí, seminářů a workshopů. Na úrovni kateder jsou pořádány různé semináře a setkání s významnými zahraničními odborníky a zástupci institucí.