Forma studia
Praha Znojmo

Proč studovat toto zaměření?

Zaměření na AUDIT umožní studentovi více se věnovat malým, středním a velkým účetním jednotkám, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Student se seznámí s vlastní podstatou auditu, základními pravidly, jimiž se auditor řídí, pochopí povinné etapy auditu, bude seznámen s auditorskými postupy, zejména s plánováním auditu, auditorským rizikem a jeho vyhodnocením a povinností dokumentování auditorských prací. Bude rozumět zprávě auditora včetně formulace výroků auditora.

Zaměření na FINANČNÍ CONTROLLING umožní studentovi se velmi dobře orientovat v účetních a finančních informacích a být tak významnou oporou vlastníků obchodních korporací nebo vedení neziskových subjektů. Finanční controlling je podsystém řízení každé obchodní korporace. Úkolem controllera je nejen podporovat řízení podniku informacemi, ale také koordinovat a orientovat se v plánování a kontrole a nastavit systém pravidel, které napomáhají dosažení podnikových cílů.

Profil absolventa

Kde se může absolvent zaměření uplatnit?

Profilové předměty

Finanční účetnictví II – účetní závěrkaFinanční účetnictví IIManažerské účetnictvíAudit účetní závěrky

Uplatnění absolventa

Ve velkých auditorských firmách (např. KPMG, Deloitte)Daňový kontrolorV managementu soukromých a státních firem

Výhody studia na UCP

Vyučující z praxe

Budou vás učit převážně experti z praxe.

Kvalitní partneři

Možnost stáží v prestižních firmách jako APOGEO Group, BDO a mnoho jiných.

Dlouholetá tradice

Více než 15 let poskytujeme kvalitní vzdělání v oblasti účetnictví a financí.

Perspektiva

Absolventi ekonomických směrů patří k nadprůměrně honorovaným odborníkům.

Unikátní program

Jsme jedna z mála soukromých VŠ, která nabízí studium financí a účetnictví.

Erasmus+

Možnost vycestování do desítek zemí.

Orientační studijní plán

Semestr Název předmětu
Zimní Makroekonomie
Zimní Matematika
Zimní Základy účetnictví
Zimní Marketing
Zimní Základy informatiky
Zimní Cizí jazyk – první
Semestr Název předmětu
Letní Mikroekonomie
Letní Statistika
Letní Finanční účetnictví I
Letní Management
Letní Základy práva
Letní Cizí jazyk – první
Semestr Název předmětu
Zimní Finanční matematika
Zimní Podniková ekonomika
Zimní Finanční účetnictví II
Zimní Finance podniku
Zimní Cizí jazyk – první
Semestr Název předmětu
Letní Účetní a daňová specifika s.r.o.
Letní Manažerské účetnictví
Letní Manažerské finance
Letní Daně I
Letní Cizí jazyk – první
Letní Psaní odborných prací
Semestr Název předmětu
Zimní Odborná praxe
Semestr Název předmětu
Letní Finanční analýza
Letní Daně II
Letní Odevzdání bakalářské práce
Semestr Název předmětu
Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele
Aplikace daňové soustavy v praxi
Účetnictví veřejného sektoru
Využití počítačů v účetnictví
Audit účetní závěrky
Právo v podnikání
Semestr Název předmětu
Základy IFRS
Pojišťovnictví
Řízení rizik a vnitřní audit

Záleží nám na studentech

Naší nejlepší reklamou jsou spokojení studenti.

Anežka

Na naší škole nejste jen číslem, ale osobou kterou si vyučující pamatují a snaží se ji i v těžších chvílích podpořit.

Jakub

V jednotlivých předmětech bylo možné domluvit jak individuální konzultace, tak také termíny zkoušek. Díky tomu bylo jednodušší skloubit rodinné, pracovní a studijní povinnosti.

Nikola

Vyučující předávají studentům své praktické zkušenosti, díky kterým je látka lépe srozumitelná. Dokonce ani v době online výuky jsem nepocítila žádnou změnu v přístupu vyučujících.

Vybraní partneři školy

Nebojte se chtít víc,

Pojďme do toho spolu.

Pokud Vás naše nabídka oslovila, vyplňte nezávaznou registraci ke studiu. Celé přijímací řízení je bezplatné.

Přihláška
University College Prague

University College Prague

Den otevřených dveří

Přijďte se podívat, jak to u nás vypadá! V každém městě pravidelně pořádáme dny otevřených dveří. Konkrétní dny a časy naleznete zde.

21. 6. 2024 - 15:00Praha
Individuální termínBratislava
Individuální termínZnojmo

NEVYHOVUJÍ VÁM TERMÍNY DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ?

Můžete si dohodnout individuální termín.