United College Prague a.s. ve spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Vysokou školou hotelovou a ekonomickou s.r.o. a Vysokou školou logistiky, o.p.s.

pořádají

15. ročník mezinárodní vědecké konference „Nové trendy 2022– New Trends 2022“

Organizátor: United College Prague a.s. Termín konání: 10. – 11. listopadu 2022 Místo konání: The Grand Mark Prague, Hybernská 12, Praha 1, Česká republika a Vysoká škola mezinárodních veřejných vztahů Praha o.p.s., U Santošky 17, Praha 5, Česká republika

Nosné téma konference: BEZPEČNOST, UDRŽITELNOST, KOMUNIKACE

Zaměření konference: Konference pokračuje v rozvíjení tradice každoročních setkání a prezentace výsledků domácích i zahraničních odborníků z oborů Ekonomika, účetnictví, finance, daně; Mezinárodní vztahy, diplomacie a veřejné vztahy; Management a marketing; Hotelnictví, cestovní ruch, wellness; Logistika; Didaktika nejen ekonomických předmětů

Průběh konference: Jednání konference je dvoudenní, první den je zaměřen na jednání v plénu a půjde o prezentaci nejvýznamnějších akademických pracovníků a odborníků v daných oblastech a programech zakončené slavnostním večerem s rautem. Druhý den následuje jednání v sekcích.

Výstupy z konference: Publikace vybraných vědeckých a odborných článků v recenzovaných časopisech JOURNAL of Diplomatic and Social Studies (VŠMVV), Czech Hospitality and Tourism Papers (VŠHE), Acta logistica Moravica (VŠLG).

Sborník z konference bude pro požadovaném recenzním procesu předložen pro umístění do databáze SCOPUS a dalších databází.

Vložné na konferenci: € 160 nebo 3 800 Kč Platba vložného do 30. 10. 2022 na účet české pobočky VŠMVV: Číslo účtu: 86-8965510257/0100. Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ6201000000868965510257, SWIFT Code: KOMBCZPPXXX

Mezinárodní vědecký a programový výbor: doc. Ing. Hana Březinová, CSc., rektorka Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., rektor Vysoké školy logistiky, o.p.s., Přerov JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD., ředitelka Institutu Bratislava, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Prof. PhDr. Jan Eichler, CSc., Ústav mezinárodních vztahů prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc., Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA, partner PKF APOGEO Group prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., katedra finančního účetnictví a auditingu, VŠE Praha doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., rektorka Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., místopředsedkyně České konference rektorů, předsedkyně Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR, předsedkyně Rady Centra pro studium vysokého školství doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, děkan Fakulty politických vied a medzinarodných vzťahou, UMB, SR doc. Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., vedoucí katedry didaktiky ekonomických předmětů, VŠE Praha prof. Ing. Peter Krištofík, PhD., děkan Ekonomické fakulty UMB, SR doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., MBA, prorektor Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Dávid Melas, MPhil., předseda správní rady United College Prague, a.s. doc. Ing. Milan Palát, Ph.D., Vysoká škola hotelová a ekonomická Praha s.r.o. Ing. Martin Petříček, Ph.D., rektor Vysoké školy hotelové a ekonomické Praha s.r.o. doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví, VŠE Praha

Redakční rada: doc. Ing. Hana Březinová, CSc., rektorka Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD., ředitelka Institutu Bratislava, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc., Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D., vedoucí katedry politologie a společenských věd, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D., děkan Ekonomické fakulty, Univerzita Mateja Bela – externí auditor doc. Ing. Milan Palát, Ph.D., Vysoká škola hotelová a ekonomická Praha s.r.o. doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví, VŠE Praha

Organizační výbor: PhDr. Radka Löwenhöfferová, Ph.D., MBA, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Petr Král, generální ředitel Wolters Kluwer, a.s. (mediální partner) Denis Melas, MSc, ředitel marketingu Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Bc. Alena Petřinová, tajemnice rektorky a generálního ředitele Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Ing. Markéta Kratochvílová, Tajemnice rektora Vysoká škola hotelová a ekonomická Ing. Bc. Petra Nesvadbová, Tajemnice rektora Vysoká škola logistiky

Pozvánka Informace ke konferencím z let 2007 - 2021 naleznete na webových stránkách http://trendy.svse.cz/o_konferenci